Zarząd

Aktualny skład zarządu
Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

PREZYDENT

dr hab. n. med. Bogusław Sadlik


Bielsko-Biała

WICEPREZYDENT

dr n.med. Tomasz Bienek


Oświęcim

BYŁY PREZYDENT

dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej


Szczecin

SEKRETARZ

dr n. med. Dariusz Mątewski


Bydgoszcz

SKARBNIK

dr n. med. Przemysław Łaganowski


Łódź

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Barbara Jasiewicz


Zakopane

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. Piotr Chomicki - Bindas


Kraków

KOMITET NAUKOWY

  • Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
  • Dr hab. n. med. Artur Gądek
  • Dr n. med. Paweł Kołodziejski 

KOMISJA REWIZYJNA

  • lek. Barbara Czasławska
  • lek. Jarosław Janik
  • dr n. med. Wiesław Wiśniewski