Zarząd

Aktualny skład zarządu
Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

PREZYDENT

dr hab. n. med. Artur Gądek prof. UJ


Kraków

WICEPREZYDENT (prezydent-elekt)

dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk


Warszawa

BYŁY PREZYDENT

dr n med. Tomasz Bienek


Oświęcim

SEKRETARZ

dr n. med. Maciej Starzyk


Wrocław

SKARBNIK

lek. Krzysztof Bryłka


Warszawa

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. Andrzej Komor


Warszawa

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. Mirosław Falis


Ostrów Wielkopolski

KOMITET NAUKOWY

  • Marek Napiontek

  • Łukasz Kołodziej

  • Bogusław Sadlik

KOMISJA REWIZYJNA

  • Paweł Kołodziejski

  • Dariusz Mątewski

  • Łukasz Kopuliński

Pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z Grecmip

lek. Piotr Chomicki – Bindas