2020 Foot & Ankle Congress – APRIL 25 – 26, 2020
22 kwietnia, 2020
KURS – Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców – 28 maja 2020
28 maja, 2020

Degenerative changes due to ankle and hindfoot instability – April 22, 2020