Streszczenia

Zasady nadsyłania streszczeń

Streszczenia należy przesłać do 31.01.2022 na adres: sekretariat@pfas.pl

Każde streszczenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko autora/ autorów
  2. Miejsce pracy
  3. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres mail
  4. Tytuł w języku polskim i angielskim
  5. Streszczenie w języku polskim w formacie Times New Roman – maksymalnie2500 znaków w układzie: wstęp – cel- materiał i metody – wyniki – wnioski

Po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy streszczenie będzie zamieszczone na stronie pfas.pl. w zakładce „ streszczenia”

Streszczenia

Nie ma jeszcze żadnych streszczeń

POWRÓT DO STRONY KONGRESU